Bemutatkozás

Iskolánkról

Piliscsabán 1994 májusában született meg egy új alapfokú iskola alapításának gondolata. Néhány szülő és pedagógus még abban az évben, ősszel egyesületet hozott létre Piliscsabai Iskolaalapító Egyesület néven. A Piliscsabai Palánta Általános Iskolát ez a civil szervezet alapította 1997-ben.

Az egyesület tagjai szülők és pedagógusok, akik vállalták az általuk életre hívott iskola fenntartási feladatait. Az egyre bővülő tagság 3 évig készítette elő a Palánta megalapítását: tematikus játszóházakat, reformpedagógiai előadásokat szervezett, és megírta a Pedagógiai program első változatát: „Iskolaalapítás gyermekcipőben” címmel.
Az intézmény Pedagógiai Programjának alappillérei azóta is változatlanok:

 1. személyközpontú bánásmód
 2. projektpedagógia
 3. differenciált oktatás
 4. szülői együttműködés

Az egymással szoros egységet alkotó alappillérek lehetővé teszik, hogy a diákjaink boldogságra képes, autonóm személyiségekké váljanak, s a 8 éves pedagógiai folyamatok végén megtalálják azt a továbbtanulási utat, amelyik a képességeiknek, érdeklődésüknek, motiváltságuknak leginkább megfelelő. Hisszük, hogy a mérték a legfontosabb rendező elv, s gyermekeink saját belső egyensúlya akkor alakulhat ki, ha a számukra teremtett környezetben harmóniában van a szeretet és a kitűzött cél.
Éppen ezért módszereinket, pedagógiai elveinket is a rend és szabadság, az elfogadás és követelmény tengelyére fűztük fel. A mindennapokban a gyerekeket kíváncsivá tesszük, tanulni és gondolkodni tanítjuk, miközben figyelembe vesszük az egyéni adottságokat, és azokra építünk.

Az intézmény székhelye 9 évig Piliscsabán volt, majd 2006-ban Pilisvörösvárra költözött és azóta is ott működik. Jelenleg 130 diák jár iskolánkba, összesen 16 településről. A minket választó családok zöme „értékválasztó család”, kimondottan az iskola személyközpontú bánásmódját, programját választják. A nyolc osztályos általános iskolában minden évfolyamon egy osztály működik.

Az eltelt 17 tanévben 120 tanulónk végzett:

 • 73%-uk valamilyen gimnáziumban
  • 48%-uk 4 évfolyamos gimnáziumban,
  • 22%-uk 6 évfolyamos gimnáziumban,
  • 3%-uk 8 évfolyamos gimnáziumban,
 • 13%-uk szakközépiskolában,
 • 14%-uk valamilyen szakképző intézményben tanult tovább.

A kompetenciamérések tanúsága alapján elmondható, hogy tanulóink a szövegértés-szövegalkotás mérésen az országos és a városi átlag felett, matematikából pedig az országos és városi átlagnak megfelelően teljesítenek.

A Budapesttől 26 km-re működő iskola és egyesület az eltelt 17 év alatt 22 munkahelyet teremtett. Tantestületünk jelenleg 18 főt számlál, 8 fő óraadó is segíti munkánkat. A pedagógiai munkát segítők létszáma 7 fő.

Az intézmény egyelőre nem rendelkezik saját épülettel, de a bejárat akadálymentesen megközelíthető, a földszinten mozgássérültek számára kialakított tanterem és mellékhelyiség található. Emiatt elsősorban szakmai tevékenységünkkel tudjuk elérni, hogy egy iskolától elvárható biztonságot és stabilitást nyújtsunk. Önfejlesztő intézményként, heti rendszerességgel összeülő pedagógiai műhelyünk – a nevelőtestület tagjai – a programot az évről évre születő tapasztalatok alapján rendre továbbfejleszti. E tudatos szakmai munkának köszönhetően intézményünk 2010 novembere óta előminősített referenciaintézmény, módszertani jó gyakorlataink teljes oktatás-nevelési szakaszokat fednek le, melyek mind a kistérségben, mind a tágabb környezetben érdeklődésre tarthatnak számot.